Vereenvoudigd Chinees of Traditioneel Chinees?

‘De Chinese taal’ bestaat niet: het Chinees is een groep van aan elkaar verwante, maar niet altijd onderling verstaanbare talen. Bijna 1,2 biljard mensen (ongeveer 16% van de gehele wereldbevolking) spreken een vorm van Chinees als hun moedertaal. De meest gesproken vorm, voor ongeveer twee derde van alle Chineessprekenden, is het Mandarijn. Het Vereenvoudigd Chinees is een gestandaardiseerde vorm van het gesproken Chinees, gebaseerd op het Pekinese dialect van de Mandarijnse spreektaal. Ook mensen die verschillende spreektalen gebruiken, maken gebruik van de gedeelde schrijftaal Vereenvoudigd Chinees. Deze schrijftaal ontstond in de jaren 1950/60, toen de regering het schrift wilde vereenvoudigen om het analfabetisme terug te dringen. Hiernaast bestaan de traditionele Chinese karakters, ook Traditioneel Chinees genoemd, waarvan sommige al 3000 jaar oud zijn.

 

Voordat een vertaler aan de slag gaat met een vertaling naar het Chinees, moet hij dus goed bedenken wie de doelgroep van de tekst is. Vereenvoudigd Chinees is officiële geschreven taal van China; het wordt ook in Singapore gebruikt en andere landen waar Chinees gesproken wordt, zoals Maleisië, de Filippijnen en Thailand. Taiwan gebruikt een vorm van Traditioneel Chinees. In Hongkong wordt een mengvorm van traditioneel Chinees en een eigen variant gebruikt, hoewel vereenvoudigd Chinees ook hier steeds vaker voorkomt. Toch verschilt de schrijfwijze van sommige woorden per land, zodat een vertaler zeer uitgebreide kennis moet hebben van de precieze details van de doeltaal van de vertaling. Daarom werkt Chinese Vakvertalingen uitsluitend met native speakers, die de ins en outs van de lokale talen perfect beheersen.twin rechts